goods.png

       

       舞蹈創立25週年從不間斷的創作堅持             

                 至今已累積34部大型作品,陸續出版十四冊的舞蹈教育文創典藏劇冊系列,

                 青岛星学子文化教育咨询有限公司,台湾星學子國際文教事業有限公司,

                 持續累積創作各類故事創作舞劇劇本,不間斷出版系列舞劇劇冊並傳為美談,

                 劇冊都持有國際標準書號(ISBN)一書一號。  已成為臺灣圖書館知識藏書。